Przejdź do treści
Zalogować się
Język strony pl / PL
Język strony

Portal pracy MANUVIA jest podzielony na odrębne regiony zgodnie z rynkiem pracy. Masz jednocześnie możliwość przetłumaczenia informacji na wymagany język.

Polski
Polska

Ochrona danych osobowych

Ilustracyjny tło

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych“ jako osoba, której dane dotyczą, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niżej określonym zakresie:

Jako osoba, której dane dotyczą, przedłoży Pan/i swoje dane osobowe za pośrednictwem swojego życiorysu, ankiety lub w inny sposób (np. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego).

W tym przypadku Administrator ma prawo do przetwarzania przede wszystkim niżej określonych danych osobowych (w zależności od tego, które dane osobowe zostaną wprowadzone do ankiety lub innego dokumentu):

 1. imię, nazwisko oraz tytuł;
 2. data urodzenia i adres stałego pobytu;
 3. adres tymczasowego pobytu (jeżeli jest);
 4. zdobyte wykształcenie i doświadczenie;
 5. staż (informacje o poprzednich pracodawcach, stanowiskach pracy, na których pracowałem/-łam, okres zatrudnienia);
 6. informacje o posiadanych pozwoleniach/licencjach (licencja na wózek widłowy, licencja spawacza i in.);
 7. numer telefonu i adres e-mail;
 8. adres IP;
 9. inne dane, które podałem w ankiecie lub życiorysie, np. fotografia;

(dalej jako „dane osobowe“).

Informacje dla podmiotu danych, którym jest kandydat do pracy

Szanowni Państwo, którzy są osobami, których dane osobowe przetwarzamy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu podstawowe informacje w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również w sprawie praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Definicje pojęć:

Odbiorca

Odbiorcą danych osobowych jest każdy podmiot, któremu nasza spółka udostępnia Państwa dane osobowe, tj. właściwie każda osoba, która za pośrednictwem naszej spółki będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest osoba, która nadzoruje ochronę danych osobowych poszczególnych podmiotów danych (tj. również Państwa danych osobowych) w spółce, która przetwarza Państwa dane osobowe. Z osobą odpowiedzialną mogą Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, skontaktować się w sprawie wszelkich kwestii dotyczących Państwa danych osobowych oraz wykonania Pańskich praw wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Pańskie prawa wynikające z rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane poniżej.

Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jest to właściwie sposób przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przetwarzane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu utworzenia profilu danych osobowych, za pomocą którego będzie możliwe przewidzenie zachowania lub osobistych preferencji podmiotu danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach jest sposobem, w przypadku którego o prawach i obowiązkach podmiotu danych decyduje określony program komputerowy, czyli występuje podejmowanie decyzji za nieobecności czynników ludzkich lub czynnik ludzki jedynie określa zasady, na podstawie których zaprogramowany program komputerowy następnie podejmuje decyzję.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania są uregulowania prawne, na podstawie których nasza spółka, jako administrator danych osobowych, ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Tożsamość administratora:

Administratorem, czyli spółką, która przetwarza Państwa dane osobowe są współadministratorzy w rozumieniu artykułu 26 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Głównym administratorem jest spółka Manuvia, a. s., z siedzibą: Plynárenská 7/A, Bratysława – dzielnica Ružinov 821 09, Republika Słowacka, IČO (numer identyfikacyjny podmiotu): 44 400 926.

Administratorami podrzędnymi są następujące spółki:

Název společnosti:Sídlo:IČ:
EXPRESS PEOPLE CZ Services s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900006480128
EXPRESS PEOPLE Manufacturing s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900005950945
EXPRESS PEOPLE Recruitment s.r.o.Zámocká 30, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 0150006452
Manuvia Prague, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29450551
Manuvia ASU Job s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29450829
Manuvia Bonjob s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29452198
Manuvia CZ Alpha s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900006479731
Manuvia CZ Beta s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900006479782
Manuvia CZ Gama s.r.o.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900027943313
Manuvia CZ, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava28964501
Manuvia Czech s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava04142462
Manuvia Double you s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava27254046
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 104258282
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347325216
Manuvia Staffing, s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547606304
Manuvia Staffing, s.r.o., odštěpný závodPohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava02019914
Manuvia Job s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29455022
Manuvia Jobliner Central, s. r. o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0350454676
Manuvia Jobliner CZ, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava28976185
Manuvia Jobliner East, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347223995
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347045574
Manuvia Jobliner West, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347046228
Manuvia Jobliner, s.r.o.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0347592761
Manuvia Jobs Leasing s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29451612
Manuvia MC People, s. r. o.524, Vysoká nad Kysucou 023 5546785582
Manuvia MC People, s.r.o., odštěpný závodNa Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava04561414
Manuvia Moravia s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava04142730
Manuvia Outsourcing Services s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 047624817
Manuvia Outsourcing Services, s.r.o., organizační složkaNa Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02891182
Manuvia People CZ a.s.Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 1900028385225
Manuvia People SK s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0147425181
Manuvia Quality s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29455006
Manuvia SK Alpha s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0136460842
Manuvia SK Beta s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0147624795
Manuvia SK, a.s.Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 0346733361
Manuvia Slovakia s.r.o.Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 5547592788
Manuvia STIGMA s.r.o.524, Vysoká nad Kysucou 023 5546342877
Manuvia STIGMA s.r.o., organizační složkaNa Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02793679
Manuvia Technologies & Media s.r.o.Žriedlová 26, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 0146277773
Manuvia Weldhunters s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava27863131
Manuvia Work & People s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29454701
Manuvia WORK BOSS s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava29451116
Manuvia Workforce, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02470071
Manuvia Working Leaders, s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava02473526
Manuvia, a. s.Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 0944400926
Manuvia PLUS JOB, s.r.o.Vinárska 1, Lužianky 951 4147517115
PROMET JOBS s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava25841831
PROMET WORKS s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava05928737
Wincott CZ s.r.o.Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava28609069

Współadministratorem danych osobowych na terenie Polski jest  Manuvia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krzywej 10, 40 061 Katowice, Polska, KRS: 0000259126

Dane kontaktowe głównego administratora:

Z naszą spółką można skontaktować się w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby spółki, czyli Plynárenská 7/A, Bratysława – dzielnica Ružinov 821 09, Republika Słowacka lub przez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres e-mail: info@manuvia.com

W przypadku zmiany danych kontaktowych poinformujemy Państwa poprzez wysłanie wiadomości na Państwa adres e-mail podany przy wypełnianiu Państwa danych osobowych. Aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne na stronie internetowej https://ofertypracy.manuvia.com/ochrona-danych-osobowych/

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Osobą odpowiedzialną jest dział prawny spółki Manuvia, a.s. (osoba kontaktowa: Mgr. Michal Kozoň). Z osobą odpowiedzialną można skontaktować się pisemnie poprzez wysłanie pisma na adres: Plynárenská 7/A, Bratysława – dzielnica Ružinov 821 09, z tym, że należy zaznaczyć, że przesyłka jest przeznaczona dla osoby odpowiedzialnej, lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: zodpovedna.osoba@manuvia.com

O ewentualnej zmianie danych kontaktowych poinformujemy Państwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy wypełnianiu Państwa danych osobowych. Aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne na stronie internetowej https://www.manuvia.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe:

Wyszukiwanie i oferowanie różnych możliwości zatrudnienia przeznaczonych dla podmiotu danych, polegających przede wszystkim na:

 1. pośrednictwie zatrudnienia u potencjalnych pracodawców w formie pośrednictwa pracy za wynagrodzenie (tj. zatrudnienie bezpośrednio u źródła potencjalnego pracodawcy);
 2. pośrednictwie zatrudnienia u potencjalnych pracodawców w formie czasowego przydzielenia;
 3. pośrednictwie zatrudnienia u potencjalnych pracodawców w formie prac sezonowych i dorywczych.

Podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. Państwa dane osobowe przetwarzamy za zgodą, którą wyrazili Państwo naszej spółce, jako administratorowi oraz
 2. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, a to umowy o pośrednictwo pracy lub ewentualnej umowy o pracę

Odbiorcy albo kategorie odbiorców danych osobowych:

Kategoriami odbiorców są przede wszystkim:

 1. nasi partnerzy handlowi, którzy poszukują pracowników, czyli z Państwa perspektywy, jako podmiotu danych, chodzi o potencjalnych pracodawców

Aktualna lista odbiorców lub kategorie odbiorców są opublikowane na stronie internetowej https://www.manuvia.com/pl/ochrona-danych-osobowych/

Informacja, czy nasza spółka zamierza przekazywać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nasza spółka nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (czyli do krajów spoza Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowej.

Jednakże, w ramach naszej działalności gospodarczej wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia informatyczne, gdzie niektóre z nich mogą używać serwerów ulokowanych w różnych częściach świata, bądź też posiadają siedziby i stosuje się do nich prawo państw trzecich, w tym głównie prawo USA. Do usługodawców takich zaliczamy np.  Google LLC,  Google Poland sp. z o.o., Apple Inc, Microsoft Corporation .

Okres przechowywania danych osobowych:

24 miesięcy

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Jako podmiot danych nie mają Państwo obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże w związku z tym, że celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim proponowanie ofert pracy dla Państwa, bez podania danych osobowych nasza spółka nie byłaby zdolna do osiągnięcia danego celu, a więc nie mogłaby Państwu zaproponować żadnej oferty pracy.

Informacja o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania + informacje na temat zastosowanej procedury, znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Nasza spółka, jako administrator nie wykorzystuje, Państwa danych osobowych w celu profilowania. Nasza spółka, jako administrator, nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

Państwa prawa, jako podmiotu danych, związane z ochroną danych osobowych

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania otrzymania od administratora (czyli naszej spółki) potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
  • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych, które przetwarzamy, a ponadto mają Państwo prawo do tego, abyśmy Państwu przedłożyli niżej wymienione informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą spółkę:
   1. informację o tym, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe;
   2. informację o tym, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy o Państwu;
   3. informację o odbiorcach lub co najmniej o kategoriach odbiorców, którym zostały lub zostaną udostępnione Państwa dane osobowe, przede wszystkim o odbiorcach w państwach trzecich lub odbiorcach, którymi są organizacje międzynarodowe;
   4. jeżeli jest to możliwe – informację o planowanym okresie przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, informację o kryteriach do jego określenia;
   5. informację o prawie żądania od administratora (czyli naszej spółki) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. jeżeli Państwa dane osobowe nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, informację o prawie uzyskania wszelkich dostępnych informacji na temat ich źródła;
   8. informację o zautomatyzowanym podejmowaniu lub niepodejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a w przypadku wykorzystywania przez nas zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mają Państwo prawo otrzymania od nas najważniejszych informacji na temat zastosowanej procedury, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania.
  • W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo, jako osoba, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania (czyli o tym, w jaki sposób została zapewniona ochrona Państwa danych osobowych w państwach trzecich).
  • Jako administrator nasza spółka jest zobowiązana Państwu udostępnić kopię Państwa danych osobowych, które na temat Państwa przetwarzamy. Za wszystkie kolejne kopie, których zażąda podmiot danych, nasza spółka, jako administrator, ma prawo pobierać odpowiednie opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym. Jeżeli jako podmiot danych złożą Państwo wniosek drogą elektroniczną, informacje zostaną Państwu udostępnione w powszechnie wykorzystywanej formie elektronicznej (tj. udostępnimy Państwu informacje za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres mailowy podany w Pańskim wniosku), chyba że zażądają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, innego sposobu udostępnienia danych.
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do tego, aby nasza spółka, jako administrator, bez zbędnej zwłoki sprostowała Pańskie niepoprawne dane osobowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  • Jako administrator nasza spółka ma obowiązek poinformować każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały udostępnione, każdą zmianę danych osobowych, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. W przypadku, gdy tego Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądają, nasza spółka, jako administrator danych, udostępni Państwu informację o odbiorcach, których nasza spółka ma obowiązek poinformować.
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo żądania od naszej spółki, jako administratora, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Nasza spółka, jako administrator, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej Państwa zgody i jeżeli jako osoba, której dane dotyczą, cofną Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych;
   3. wykorzystają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z pkt. 5.
   4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Republiki Słowackiej;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, przy czym są przetwarzane dane osobowe dziecka.
  • Jeżeli nasza spółka, jako administrator danych, upubliczni Państwa dane osobowe, a mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to informujemy administratorów przetwarzających Państwa dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądają Państwo, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Dane kroki zostaną podjęte biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji, w formie rozsądnych działań, w tym środków technicznych.
  • Jako administrator nasza spółka ma obowiązek poinformować każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały udostępnione, każde usunięcie danych osobowych, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. W przypadku, gdy tego Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądają, nasza spółka, jako administrator danych, udostępni Państwu informację o odbiorcach, których nasza spółka ma obowiązek poinformować.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo żądania od naszej spółki, jako administratora danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
   1. Jako osoba, której dane dotyczą, kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na okres pozwalający naszej spółce, jako administratorowi danych, sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych;
   2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiają się usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   3. Jeżeli nasza spółka, jako administrator danych, nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, jako osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych;
   4. Jeżeli jako osoba, której dane dotyczą, wnoszą Państwo sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, które nasza spółka, jako administrator danych, może wykorzystywać przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Pańskich danych osobowych, na okres umożliwiający naszej spółce, jako administratorowi danych sprawdzenie, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie naszej spółki, jako administratora danych, są wystarczające do wykorzystywania danego sposobu przetwarzania danych osobowych
  • W czasie, w którym nasza spółka, jako administrator danych, ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych, nasza spółka, jako administrator danych, ma prawo wyłącznie do przechowywania Państwa danych osobowych. Wszelkie inne operacje przetwarzania nasza spółka, jako administrator danych, ma prawo wykonać wyłącznie:
   1. pod warunkiem, że wyrażą Państwo zgodę
   2. gdy jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
   3. gdy jest to konieczne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej
   4. gdy jest to konieczne z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Republiki Słowackiej.
  • Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania nasza spółka, jako administrator danych, jest zobowiązana Państwa poinformować o tym fakcie.
  • Jako administrator danych nasza spółka ma obowiązek poinformować każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały udostępnione, każde ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. W przypadku, gdy tego Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądają, nasza spółka, jako administrator danych, udostępni Państwu informację o odbiorcach, których nasza spółka ma obowiązek poinformować.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na niżej opisanej podstawie prawnej:
   1. jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych
   2. jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania opartego na podstawie prawnej opisanej w zdaniu powyżej. Po wykonaniu Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z niniejszym punktem, naszej spółce, jako administratorowi danych, nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że nasza spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub nasza spółka jako administrator danych, wykaże, że powodem przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń prawnych.

 • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także wnieść sprzeciw wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po zastosowaniu Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z niniejszym punktem, naszej spółce, jako administratorowi danych, nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 1. Prawo do przenoszenia danych:
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które Państwa dotyczą i które Państwo dostarczyli naszej spółce, jako administratorowi danych. Nasza spółka, jako administrator danych, ma obowiązek przekazać Państwu te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo zażądać od naszej spółki, aby przesłała Państwa dane osobowe innemu administratorowi.
  • Nasza spółka jest zobowiązana do przesłania Państwa danych osobowych pod warunkiem, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nasza spółka wykonuje w sposób zautomatyzowany (np. mamy Państwa dane w naszej wewnętrznej komputerowej bazie danych) i jednocześnie, nasza spółka przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
   1. na podstawie Państwa zgody;
   2. lub nasza spółka przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem, jako osobą, której dane dotyczą, oraz naszą spółką, przy wykonywaniu której jest konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. umowa o pośrednictwo pracy, gdy do tego, abyśmy mogli dla Państwa znaleźć odpowiedną pracę, jest konieczne przetwarzanie niektórych Państwa danych);
  • Wykonując prawo do przenoszenia Państwa danych, mają Państwo prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przekazane przez naszą spółkę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem:
  • Jeżeli nasza spółka przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, którą jest Państwa zgoda, tj. udzielili Państwo naszej spółce pisemnie na papierze lub elektronicznie (np. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą spółkę, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jako administrator danych, nasza spółka ma obowiązek zapewnić, aby cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych było dla Państwa, jako osoby, której dane dotyczą, tak łatwe, jak jej wyrażenie.
  • W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://ofertypracy.manuvia.com/odwolnie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych/
  • Mogą Państwo również cofnąć zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej spółki: info@manuvia.com. We wiadomości e-mail należy podać Państwa dane identyfikacyjne, abyśmy wiedzieli, kto jest zainteresowany w cofnięciu swojej zgody. Ponadto wiadomość powinna zawierać tekst, z którego wynika, że chcieliby Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. „Ja Jan Kowalski, ur. 32.12.1898, cofam swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłem Pańskiej spółce.“).
  • Mogą Państwo również cofnąć zgodę poprzez wysłanie pisma na adres siedziby naszej spółki, tj. Plynárenská 7/A, Bratysława – dzielnica Ružinov 821 09, Republika Słowacka. W piśmie należy czytelnie podać Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia), abyśmy wiedzieli, kto jest zainteresowany w cofnięciu swojej zgody. Ponadto pismo powinno zawierać tekst, z którego wynika, że chcieliby Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. „Ja Jan Kowalski, ur. 32.12.1898, cofam swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłem Pańskiej spółce.“). Dane odwołanie należy własnoręcznie podpisać.
  • Mogą Państwo również cofnąć zgodę osobiście w każdej filii naszej spółki.
  • Nasza spółka może z Państwem, jako z osobą, której dane dotyczą, po doręczeniu cofnięcia zgody (przede wszystkim w przypadku odwołania zgody za pośrednictwem wiadomości e-mail, lub wypełnienia formularza elektronicznego) skontaktować się (np. telefonicznie) w celu sprawdzenia, czy cofnięcie zgody zostało wykonane i wysłane przez Państwa.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. organu państwowego, który nadzoruje poprawność i legalność przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą.
  • W Republice Słowackiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą: Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka, IČO (numer identyfikacyjny podmiotu): 36064220.
  • Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej są dostępne na stronie internetowej https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/148
  • Natomiast w Rzeczpospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000
  • Inne użyteczne informacje dotyczące zainteresowanych osób są dostępne pod poniższym linkiem: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/dotknute-osoby